Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

UYARI: İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metninin 12 punto ve koyu fontta çıktısını alarak okuyunuz. Ayrıca; internet sitemizden alışveriş yapan her alıcı, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.


Madde 1 - TARAFLAR

1.1 SATICI


Unvanı    MERSİNLİ TARIM YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi     : CAMİ ŞERİF MAH. 5228 SOK. NO:5 E AKDENİZ / MERSİN / TÜRKİYE

Telefon  : (0552) 684 78 12

E-posta  : mersinlisalgamci@gmail.com

 1.1 ALICI

Adı/Unvanı : 

Adresi         : 

Telefon       : 

E-posta       : 
Alıcı, Satıcının internet adresi olan www.turnib.com.tr
  web sitesinden alışveriş yapan kişidir. Fatura ve iletişim bilgilerinde alıcının bildirdiği adres ve iletişim bilgileri esas alınır. (Bundan sonra kısaca "Alıcı" olarak anılacaktır. 

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 


Madde 2- KONU

 

2.1. İşbu sözleşme, ALICI'nın, SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıdaki nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. 

2.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana veya değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilmiş bir ürünün bulunması halinde ilan edilen fiyat, belirlenen süre sonuna kadar geçerli olacaktır. 

2.3 İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.turnib.com.tr
  internet adresi üzeriden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve ifasi ile ilgili olarak 4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usülleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların iade , cayma, iptal durumlarına ilişkin hak ve yükümlülüklerin saptanmasıdır. 

2.4. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri ile satışı yapılan hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış bedeli, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları gibi satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve ön cayma hakkının kullanılması, cayma hakkının nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını nasıl iletebileceklerini, SATICI tarafından satışa konu hizmetin ifası ve gerekleri hakkında internet ortamına uygun olarak bilgilendirildiğini, söz konusu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve devamında hizmet siparişi verdiğini işbu sözleşme hükümlerince beyan eder.

2.5. www.turnib.com.tr
 alan isimli SATICI’ya ait internet sitesinde yer alan ön bilgilendirme ile ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçalarıdır. ALICI, hizmet alan ve fatura bilgileri adına düzenlenmiş olan kişiler aynı ve/veya farklı kişiler olabilirler. Farklı kişiler olması durumunda ALICI verdiği tüm bilgilerden tek başına sorumludur. ALICI’nın SATICI’ya belirteceği bilgiler eksiksiz ve doğru olmalıdır. İşbu bilgilerin ALICI tarafından SATICI’ya eksiksiz ve doğru şekilde iletilmesi tamamen ALICI’nın sorumluluğundadır. Söz konusu bilgilerin doğru olmaması, örtüşmemesi veya eksik olması halinde doğacak zararlardan ötürü SATICI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

3.1. www.turnib.com.tr internet sitesinde yer alan ve listelenen fiyatlar satış fiyatıdır. SATICI süreli olarak farklı fiyat ilan edebilir. Böyle bir durumda ilan edilen fiyatlar belirtilen süre sonuna kadar geçerli olacaktır.

3.2. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

3.3. ALICI, listelenen ürünlerin satın almasını online ödeme kredi kartı veya havale ile gerçekleştirecektir. www.turnib.com.tr üzerinden ürün paket programları kredi kartı ile sanal pos üzerinden satın alınabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır.  ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

3.4. Satın almanın gerçekleşmesi ile fatura, ALICI’nın bildirdiği e-posta adresine veya ürün ile birlikte gönderilir. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

Madde 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1. İşbu Sözleşme, ALICI tarafından “okudum kabul ediyorum” seçeneğinin işaretlenmesi yahut tıklanması ile geçerli olacaktır

4.2. ALICI, SATICI 'ya ait internet sitesi üzerinde a) SATICI veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri. b) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli. c) Tüm vergiler dâhil olmak üzere mal veya hizmetin Türk Lirası olarak satış fiyatı. ç) teslim masrafları. d) Ödeme ve teslim veya ifa ile ilgili bilgiler e) Cayma hakkının kullanılmasının şartları ve bu hakkın nasıl kullanılacağı. f) Uzaktan iletişim aracının kullanım bedeli ve bu iletişim aracının kullanılması nedeniyle tüketicilere yüklenen ilave maliyeti. g) Mal veya hizmete ilişkin fiyat dâhil taahhütlerin geçerlik süresi. ğ) söz konusu sözleşmenin asgari süresi. h) borç ilişkilerinin feshedilme şartları. ı) Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusunda başvuruların, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğine ilişkin bilgilerin Satıcı tarafından açık ve anlaşılır şekilde kendisine internet/telefon ile sunulduğunu, tüm bu bilgileri anladığını ve anlayıp teyit ettikten sonra siparişi verdiğini ve bu bilgilere ilişkin Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve internet/telefon ile gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.3. ALICI, www.turnib.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu hizmet ve ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve doğabilecek ek masraflara ilişkin bilgiler ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. ALICI’nın Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgileri ve cayma hakkına ilişkin bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, internet sitesinde yer alan ön bilgilendirme veya yapılan telefon görüşmesindeki ön bilgilendirme ve faturanın işbu sözleşmenin ayrılmaz parçaları olduğunu kabul ve beyan ederler. 

4.4. Sözleşme konusu ürün, “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ile “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” gereğince belirlenen yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa kargo şirketi aracılığıyla gönderilecektir. Bu süre ALICI’ya, yazılı olarak veya bildirmiş olduğu e-posta adresine bildirilmek kaydıyla en fazla 10 (on) gün daha uzatılabilir. Kargo şirketinin ürünü teslim edememesinden kaynaklanan zararlardan SATICI sorumlu tutulamayacaktır.

4.5. Ürün teslimi, işbu sözleşmede belirtilen teslim almaya yetkili kişi/kuruluştan başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kişilere teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.7. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu durumda nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.8. SATICI sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin; mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını, iç ayaklanma gibi olağanüstü durumlar nedeni ile   imkansızlaştığı hallerde ve haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar ödediği şekilde kendisine geri ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

4.9. SATICI’NIN, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. ALICI’nın www.turnib.com.tr adresinde yer alan Kişisel Veri Koruma Politikası ve Gizlilik Politikası’nda yer alan hakları saklıdır.

4.10. ALICI, sözleşme konusu emtiayı teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan emtianın hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

4.11. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’ya yükletilecektir.

4.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

4.14. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

Madde 5- CAYMA HAKKI

5.1. Mal/ürün veya hizmetin; türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

5.2. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı, malın tesliminden itibaren 30 (otuz) günlük süre içinde ilgili sipariş için iade talebi oluşturularak SATICI’ ya iletilebilir.

5.3. Cayma hakkının kullanılması halinde;

1.     Üçüncü kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürün, SATICI’ya gönderilmek üzere kargoya teslim edilirken, teslim tutanağı ile fatura aslı da iade bölümü doldurularak (İade edilmek istenen ürünün faturası bir kurum adına düzenlenmiş ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte) ürün ile gönderilmesi gerekmektedir.

2.     SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan tüm belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 (yirmi) günlük süre içerisinde malı iade almaka yükümlüdür.

3.     Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Cayma hakkı nedeniyle ürün bedelinin iadesi için, ürünün yukarıda belirtildiği süre ve kapsamda ALICI tarafından SATICI’ya ulaştırılmış olması gerekmektedir.

5.3. İadeler, kargo ile aşağıda yazılı adrese gönderilmelidir: 
CAMİ ŞERİF MAH. 5228 SOK. NO:5 E AKDENİZ - AKDENİZ / MERSİN / TÜRKİYE


5.4. Niteliği itibariyle tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünler ile ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda; ALICI, cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca ALICI, niteliği itibariyle iade edilemeyecek hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz. Aşağıda yazılı ürünlerin iade edilebilmesi içim ürünün ambalajının açılmamış olması, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartı vardır. Bu ürünler; kozmetik ürün, iç giyim ürünleri, her türlü kişisel bakım ürünleri, her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri olarak belirlenmiştir.


Madde 6- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

6.1. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa yedi (7) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir. Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin son fıkrası gereğince SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini taahhüt eder. Bu durumda, SATICI sözleşmeyi derhal fesih etme hakkını haiz olup, ALICI’nın satın aldığı hizmet bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri 14 (on dört) gün içerisinde iade edeceğini taahhüt eder. Böylesi bir durumda ALICI, SATICI’dan ilave herhangi bir madde ve manevi zararının karşılanması talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.2. SATICI işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya hizmetin verilmesini engelleyebilecek hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içerisinde ifa edemez ise, bu tip durumlarda ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, hizmetin iptal edilmesini veya hizmetin ifasını engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.


MADDE 7- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

7.1. ALICI tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacıyla SATICI’ya bildirdiği bilgiler, SATICI tarafından anlaşmalı olduğu kargo şirketi hariç diğer üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. SATICI’nın idari veya kanuni zorunluluklar çerçevesinde söz konusu bilgileri açıklamak zorunda kalması halinde ALICI, SATICI’yı sorumlu tutamayacaktır. SATICI, işbu Sözleşmenin ifası ve kurulması amacıyla Sözleşmenin tarafı olan ALICI’ya ait kişisel verileri 6698 sayılı Kanun’dan doğan asli ve tali yükümlülükleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde işleyeceğini, ALICI’ya ait edindiği kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini, erişilmesini ve ifşa edilmesini önlemek ile muhafaza edilmesini sağlamaya yönelik veri güvenliğini sağlayacağını, bu kapsamda yeterli düzeyde teknik ve idari tedbirlerin alındığını beyan eder. SATICI ayrıca diğer kanunlarda öngörülen sürelere riayet ederek, işleme amacı ortadan kalkan verileri silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir. ALICI, işbu Sözleşme’yi onaylamakla SATICI tarafından kişisel verilerin işlenmesi hususunda 6698 sayılı Kanun’a uygun şekilde bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8- ELEKTRONİK İLETİ MUVAFAKATI

8.1. ALICI, işbu Sözleşme tarafı SATICI’nın ve SATICI grup şirketlerinin her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü promosyon ve kampanyalara ait elektronik iletilerin kendisine ulaşmasını kabul etmiştir.


Madde 9 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

9.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, ALICI şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca açıklanan değere kadar ALICI'nın mal/hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici mahkemeleri yetkilidir. 


Madde 10- YÜRÜRLÜK

10.1. ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.